HOME - ENGLISH - Route & Contact

BIM visie

Wij geloven in BIM. Het lijkt een modewoord maar BIM staat voor Bouw Informatie Model, en dat nemen wij letterlijk op. Het is in onze werkwijze dus veel meer dan alleen 3D modelleren door de architect.

Alle gebouwdata van alle betrokken partijen worden eenduidig vastgelegd en afgestemd gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Doel is de gewenste prestaties en eisen te borgen, faalkosten en risico’s te beheersen en een soepele overgang van ontwerp via contractvorming en inkoop naar de uiteindelijke bouw te realiseren.

Deze op data gebaseerde werkmethode is dus altijd integraal. Dat vraagt van de architect gedegen kennis van technieken, producten en bouwprocessen en inlevingsvermogen in de denkwijze van anderen in het project. Door onze unieke positie binnen een ontwikkelend bouwbedrijf hebben we daarbij een voorsprong.

BIM voegt waarde toe aan een project door kwaliteitsverbetering van het eindproduct (gebouw). Voor opdrachtgevers en beleggers is een project dat is uitgewerkt in BIM dus van hogere waarde, daarom zet onder andere de Rijksgebouwendienst daar ook sterk op in. In de (vroege) ontwerpfase van een project kunnen wij de prestaties van het ontwerp toetsbaar maken en de gebouwprestaties simuleren.

Beperkt BIM de creativiteit van de architect? Wij denken dat het toepassen van 3D technieken in het vroege ontwerpproces juist leidt tot meer onderzoek en denken in varianten, ook bij kleinere projecten. De communicatie met de opdrachtgever en de eindgebruikers is beter. Creativiteit kan door scheiding van rollen in collegiale werkverbanden binnen ons bureau volledig tot zijn recht komen. Door tijdige bewaking op kosten kunnen wij onze ontwerpen zonder ‘bezuinigingsrondes’ gerealiseerd krijgen.

BIM-sessie

Voorbeeld van een BIM ontwerpsessie

 coordinatiemodel

Integratie van elementen database en 3D model.

3D model BIM

Integratie van alle disciplines in een coordinatiemodel.