HOME - ENGLISH - Route & Contact

Dat kunnen we uitrekenen! Maar, belangrijker is dat we er tijdens het ontwerp al rekening mee houden. Dat doen we door bij de ontwerpkeuzes over oriëntatie, gebouwvorm en materialen ons bewust te zijn van de belangrijkste ‘cost drivers’. De investeringskosten zijn bij aanvang van de bouw wel duidelijk maar de exploitatiekosten tikken door tijdens de hele gebruiksfase van het gebouw. Dat kan onverwacht oplopen als je de verkeerde keuzes maakt. Ontwerpdoel is dus om voor het beschikbare bouwbudget zoveel mogelijk waarde op lange termijn te realiseren.

Denk bijvoorbeeld aan de gebouwvorm: een grillige vorm heeft veel geveloppervlak en dus veel onderhoud en stookkosten. Denk ook aan materialen die vaak onderhoud nodig hebben of kleuren die snel vervuilen, daarvoor zijn vaak alternatieven mogelijk. Door te denken in varianten kunnen verschillende scenario’s onderzocht worden. Door in het ontwerp zorgvuldig rekening te houden met vervuiling die zal optreden door regenwater kan een project langer mooi blijven en worden lelijke leksporen vermeden.

Kennis van materialen, onderhoud en kosten is binnen ons bureau collegiaal beschikbaar. Doordat BAM al meer dan 140 jaar gebouwen bouwt en onderhoudt is er goed inzicht in gedrag van materialen, constructies en installaties. Ook door ervaring met onderhoud van gebouwen en installaties is veel kennis opgedaan. Door netwerkrelaties is er ook voldoende kennis van schoonmaak en andere facilitaire kosten

Vergelijkingsberekening

Voorbeeld van een vergelijkingsberekening (projectspecifiek)

Levensduur

De levenscyclus van een gebouw die de Life Cycle Cost bepaald