HOME - ENGLISH - Route & Contact

Visie en projectaanpak

Groepsfoto
Onze projectaanpak: wij geloven in persoonlijke inzet en inspiratie.

Hoe doen we dat? Durven dromen, een visie ontwikkelen, daarna haalbaar maken. Werken met een realistische bril vanaf het begin, knokken om goede ideeën daadwerkelijk te kunnen realiseren. Kortom architectuur tussen realistisch dromen en geïnspireerd wakker liggen.

In het ontwerpstadium volgen wij met onze opdrachtgevers een intensief proces om het maximale uit het plan te halen. Door middel van brainstorms en schetsvarianten helpen we de juiste ontwerpkeuzes te maken. Daarna volgt aanvullend inzet van meer technisch georiënteerde projectleiders zodat er borging is van technische kwaliteit. Essentieel daarbij is dat wij er als ontwerpers bij blijven tot na de oplevering, en dat is door onze collegiale relatie met BAM vanzelfsprekend (echte verbondenheid van ontwerper en bouwer).


Onze architectuurvisie:
Wij werken met passie en gedrevenheid aan architectuur. Iedere opgave leidt zo tot een inventief en creatief ontwerp. De architectonische rijkheid wordt in deze benadering van de opgave gevonden. Vanaf het eerste moment moet een gebouw meteen op je netvlies staan als een krachtig beeld. Dan, bij een tweede moment, is er meer: een ontdekking. Meer diepgang, meer detail, meer aandacht. Beide momenten willen wij in onze architectuur verwezenlijken.

Het plezier in vormgeven en ruimtelijk ontwerpen, inspireert ons. Voor A&E architecten is daarbij een premisse het adequaat inspelen op de markt met gerichte ontwerpen. We kijken naar commerciële, sociale,  culturele en technologische ontwikkelingen. Een actueel voorbeeld daarvan is duurzaamheid. Het benutten van steeds veranderende omstandigheden geeft gebouwen een herkenbare positie in onze geschiedenis en in onze culturele traditie. De interactie tussen functionaliteit, beleving en vorm en het toepassen van nieuwe materialen of eigentijdse technieken is daarbij onze inspiratie. In elke opgave zoeken we naar de bepalende specifieke kenmerken, waardoor steeds een uniek ontwerp tot stand komt.

De architecten van A&E architecten maken deel uit van BAM Advies & Engineering, een ingenieursbureau met ruim 110 medewerkers in verschillende vakdisciplines. Daardoor heeft A&E architecten een unieke positie in de markt en hebben wij een aantal specifieke kwaliteiten in huis. Zo werken we letterlijk “in eigen huis” integraal met constructeurs, duurzaamheidspecialisten, installatietechnici, kostendeskundigen en medewerkers van uitvoeringtechniek of de planontwikkeling. We werken met BIM en Systems Engineering om technische kwaliteit te borgen en afstemming te optimaliseren. Het op deze manier werken zit in onze dagelijkse processen verweven en typeert de wijze waarop wij onze ontwerpen voor onze opdrachtgevers maken.

 

Hierdoor worden binnen een project de grenzen van deze vakgebieden verkend en verlegd. Zo kunnen nieuwe en innovatieve technische oplossingen ontwikkeld worden, steeds met oog voor haalbaarheid en realiseerbaarheid. Dit geeft een toegevoegde waarde aan  de project- en procesbeheersing in de ontwerpfase, maar ook aan het gerealiseerde project.