HOME - ENGLISH - Route & Contact

Duurzame architectuur ontstaat door inspiratie, bewustwording en kennis. Bij een echt duurzaam gebouw is synergie ontstaan op zeer veel diverse thema’s. Bewuste materiaalkeuzes en hergebuik van materialen, prettig en gezond binnenklimaat, efficiënt ruimtegebruik, aanpasbaarheid en lage exploitatiekosten. Architectuur manifesteert zich juist in de relaties tussen alle betrokkenen, door afstemming van alle thema’s dierbare ruimte te creëren met een passende visie op de toekomst.

 

In het ontwerpproces brengen wij ook duurzame keuzes in: bijvoorbeeld keuzes die betrekking hebben op de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van de zon, het benutten van daglicht en uitzicht, het toepassen van materialen en producten met een circulaire levenscyclus en innovatieve duurzame energieconcepten. De duurzame keuzes kunnen belangrijk bijdragen aan de beleving van het gebouw en dus ook aan de bewustwording van de gebruikers. Een gebouw heeft een grote invloed op ons welbevinden. Veel aspecten die hiermee samenhangen moeten worden geïntegreerd in de te ontwerpen situatie, waarde creëren voor de omgeving, de eigenaar en de gebruiker. Zo kan een duurzame klimaatbuffer worden ontworpen als fraai atrium, waardoor er naast energiewinst ook een fijne ruimte ontstaat!

 

A&E Architecten wil graag verder gaan dan een bepaald certificaat of score, alhoewel we veel ervaring hebben met o.a. BREEAM en GPR Gebouw. Met de ontwerpende en uitvoerende BAM bedrijven die achter ons staan, kunnen we ook terugverdienmodellen en circulair economische modellen aanbieden. A&E Architecten heeft veel ervaring met hoe de ontwerpen daadwerkelijk efficiënt gebouwd en onderhouden kunnen worden. Dankzij die keten kunnen we over duurzame investeringen van opdrachtgevers adviseren, technisch uitwerken, garanderen en onderhouden. Daarbij kunnen we ook als partner optreden en daadwerkelijk participeren. De gedegen technische kennis van onze gespecialiseerde duurzaamheids-adviseurs is gestoeld op de praktijk: opgedane kennis en ervaringen van gerealiseerde werken van BAM vloeien terug in de ontwerpkeuzes die we maken. Daarmee is dus ook het proces geborgd: Beloftes uit de ontwerpfase worden aantoonbaar waargemaakt.