HOME - ENGLISH - Route & Contact

Wat is er mooier dan een fraai stadion? Een inspirerend publiek gebouw dat ook een ‘landmark’ is voor de stad. Het stadion is een katalysator van stedelijke ontwikkeling en ontmoetingsplaats voor fans en zakenleven waar prachtige evenementen georganiseerd worden.

Klik hier voor een overzicht van alle stadionprojecten

Stadions zijn complexe gebouwen die de tand des tijds moeten kunnen doorstaan. Wij maken reeds 17 jaar architectonische concepten voor stadionontwerpen, en hebben samen met interne ontwikkelaars en bouwers van BAM veel kennis opgedaan. We kunnen daardoor snel opereren en mooie maar ook realistische ontwerpen maken. We letten op kosten- en uitvoerings aspecten maar ook op operationele aspecten tijdens de gebruiksfase.

Bij het ontwerpen van een stadion volgen we een aantal stappen. Eerst worden de eisen en wensen geïnventariseerd. Daarbij wordt omschreven welke eisen gelden voor het veld, hoeveel stoelen er komen en welke spelers- business- en clubruimten er moeten komen. We kunnen aan de hand van onze ervaringen en de eisen van internationale voetbalorganisaties een vlekkenplan opstellen. We beginnen daarbij met het veld en de tribunes, daarna kijken we naar de ruimten er omheen. Bij het ontwerpen staan veiligheid voor de fans en functionaliteit voor de operator centraal. Vervolgens worden een inpassingsplan en een architectonisch beeld ontworpen. In de diverse vervolgfasen worden de plannen technisch uitgewerkt en doorgesproken.

A&E Architecten heeft een ‘toolkit duurzame stadions’ ontwikkeld voor het HollandBelgium Bid 2018. Deze toolkit gebruiken we in de ontwerpfase om in overleg met onze klant tot een duurzaam plan te komen. De toolkit gaat uit van een integrale benadering: zowel gebouwgebonden aspecten zoals multifunctionaliteit als efficiënte energieconcepten en verantwoorde materiaalkeuzes komen aan bod. Doordat wij alle disciplines in huis hebben kunnen we daarbij snel en goed opereren en ons baseren op concrete praktijkervaring.