HOME - ENGLISH - Route & Contact

Adullam Kroonheim, Uddel

Adullam 06
Adullam 01
Adullam 03
Adullam 04
Adullam 05
Adullam 05b
Adullam 07
Adullam int 01a
Adullam 06

Voor Dagactiviteitencentrum Kroonheim hebben we, in samenwerking met gpa architecten, een  nieuw werkgebouw ontworpen van ca. 1290m2. De doelgroep is een rijke schakering van bijzondere mensen. Gewoon bijzondere mensen die met een beetje hulp en goede wil prima kunnen functioneren.

Het werkgebouw is een belangrijke schakel in het herstellen van gewone ritmes en de patronen van het gewone leven. Door een sterk en stoer werkgebouw neer te zetten dat qua uitstraling en sfeer afwijkt van de woongebouwen wordt dit duidelijk een andere plek met een andere functie. In dit gebouw kom je ‘óp je werk’ om samen aan de slag te gaan en serieus werk te verrichten. Iedere Werkplaats of Atelier heeft zijn eigen duidelijk gemarkeerde plek waar je naar binnen kunt gaan. Door middel van verschillend kleurgebruik krijgt iedere groep zijn eigen sfeer en beeld naar buiten.

De markante puien zorgen voor veel licht en de mogelijkheid iedere Werkplaats zelf aan te kleden en een eigen gezicht te geven. In de passage die door het gebouw loopt hebben vier groepen eigen winkelpuien en etalages waarin spullen kunnen worden neergezet voor de verkoop of om klanten binnen te halen.

De werkruimten zelf zijn eenvoudig en doelmatig ingericht. Door de sprong in het schuine dak komt ook van de binnenkant ruimschoots licht de groep binnen. Hierdoor krijgen ook de groepen aan de Noordzijde van het gebouw prima licht om te werken. De afstanden binnen de groep zijn zo kort mogelijk gehouden zodat de werkers zoveel mogelijk zelfstandig kunnen doen. Als er hulp nodig is is deze nooit ver weg.

De groepen zijn gemakkelijk te combineren door de schuifwanden tussen de groepen te openen. Hierdoor kan er qua personeel gemakkelijk geschakeld worden tussen een 1 op 4 en een 2 op 8 verdeling. Ook de afstand binnendoor tot de overige groepen is in dit ontwerp kort gehouden zodat inspringen of bijspringen ook gemakkelijk en snel kan gebeuren. Medewerkers kunnen ook gemakkelijk wat afstand nemen zonder het overzicht te verliezen om het zelfstandig werken en de competentie ontwikkeling vanuit een veilige omgeving te versterken.

De keukens kunnen worden samengevoegd zodat er voldoende ruimte ontstaat om met de groep aan het werk te gaan in de keuken. Op die manier kunnen de werkers ook zoveel mogelijk bijdragen aan de verzorging van de dag, door bijvoorbeeld rond te gaan met versnaperingen of drankjes

Herkenbaarheid en eigenheid van de Werkplaatsen / Ateliers is belangrijk om je snel vertrouwd en veilig te voelen. En natuurlijk ook trots dat je daar mag werken en er bij hoort. De grote Erkers zijn de plek waar iedere Werkplaats zijn eigen identiteit kan laten zien versterkt door het verschil in kleuren per plek.

Uithangborden, belettering op de ramen dragen bij om te markeren dat die een plek is om te werken. Een duidelijk verschil met de andere dagactiviteiten en dagdelen. Iedere werkplaats kiest zelf zijn stijl en kenmerken zodat het niet alleen een werkplaats is maar het is HUN werkplaats.