HOME - ENGLISH - Route & Contact

Stadion KRC Genk, Genk (BelgiŽ)

genk 01

[EN] Genk is putting itself forward as a candidate city for the 2018 or 2022 World Cup in the Netherlands and Belgium. KRC Genk’s current stadium seats 22,000 and has a private and intimate feel. The exterior, however, is austere and functional without any of the allure needed to attract the Word Cup. The club would really like a stadium with a capacity of 44,000 for the World Cup, which could be reduced to 32,000 afterwards without costing too much. However, the private and intimate character should be maintained at all times. The stadium should be able to achieve this as inexpensively as possible, but should also have the allure to draw the World Cup.

In addition to the capacity requirements there are other requirements relating to such aspects as player facilities, safety requirements and commercial space.

In the current stadium, the skyboxes extend vertically upwards over a number of levels. Should these be maintained, they will hinder increasing the size of the current stands, given that the skyboxes impede views of the pitch. Should a choice be made to only increase the size of the stands with no skyboxes, this will result in a 30-ring difference in height between the stands with skyboxes and those new stands. The characteristic privacy of the current stadium would thus be lost. As a result it has been decided to modify the current main stand with the perpendicularly stretching skyboxes, so the new arena acquires an all-round equal height.

In our design we have also opted to build the lowest new rings out of concrete and the highest ones in steel. The seats and the floors in the steel construction can be dismantled after the World Cup, along with the two lowest rows next to the pitch. That way KRC Genk can offer future spectators better views of the pitch even from the lowest rows of the existing stands.

The roof is a suspended structure that slopes down towards the middle. This sloping roof will ensure that even after the World Cup, the intimate atmosphere of the 32,000-seat stadium will be maintained. Pitch lighting is integrated into the edge of the roof.

By opting for a suspended structure for the roof over the stands, views of the pitch will not be impaired by columns. These new stands will have their own entrances and galleries. This will ensure that accessibility to the old stands continues during renovation work. The technical systems for the existing main stand volume will not be replaced, but will be expanded with self-supporting systems for the new volumes. Given that we have opted for a suspended structure, most of the building work will be on the outside, which will reduce the inconvenience caused by construction on the existing stands during the competition. The pillars from which the new roof will be suspended and the rebuilt main stand will give the renovated KRC Genk stadium the allure of a World Cup stadium.

This design was made for The HollandBelgium Bid.

[NL] Het huidige stadion, dat eigendom is van KRC Genk, heeft een besloten en intieme kuip met 22.000 zitplaatsen. Het exterieur is echter sober en doelmatig maar zonder de allure om een WK binnen te halen. De club wil graag een stadion dat tijdens de WK een capaciteit 44.0000 zitplaatsen heeft en waarvan de capaciteit na de WK, zonder extreme kosten, teruggebracht kan worden tot 32.000 plekken. Het besloten en intieme karakter moet echter ten allen tijde gehandhaafd blijven.

Het stadion moet zo goedkoop als mogelijk zijn maar moet ook de allure hebben om de WK binnen te halen. Naast de capaciteitseisen zijn er ook eisen m.b.t. de spelersvoorzieningen, de veiligheidseisen en de commerciële ruimten. In het huidige stadion gaan de skyboxen van de hoofdtribune over verschillende verdiepingen loodrecht omhoog. Indien we deze gehandhaafd hadden belemmerden ze bij het optoppen van huidige hoofdtribune het zicht van de nieuwe ringen op het veld. Als gekozen zou worden om alleen de tribunes op te toppen waar geen skyboxen staan, betekende dit dat er een hoogteverschil tussen de huidige hoofdtribune met skyboxen en de overige “opgetopte” tribunes ontstond van 30 ringen. Hiermee ging de karakteristieke beslotenheid van het huidige stadion verloren. Daarom is gekozen om toch de huidige hoofdtribune, met de loodrecht omhooggaande skyboxen, aan te passen zodat de nieuwe Arena eveneens rondom een gelijke hoogte krijgt.

Verder is in ons ontwerp gekozen om de onderste nieuwe ringen van een betonconstructie te maken en de bovenste van een staalconstructie. De zitjes en de vloeren op de staalconstructie kunnen na de WK gedemonteerd worden. Na de WK de laten we 2 onderste rijen bij het veld vervallen. Zo kan KRC Genk de toeschouwers in de toekomst een beter zicht op het veld wil bieden ook vanaf de onderste rijen van de bestaande tribunes. Het dak is een naar binnen omlaag hellende hangconstructie. Door deze dakhelling wordt ook na het WK, bij een capaciteit van 32.0000 toeschouwers, de intieme sfeer van het huidige stadion behouden. De nieuwe tribune ringen krijgen een van eigen ontsluiting en een eigen omloop. Zo blijft de ontsluiting van de oude tribunes ook tijdens de verbouwing intact.

De technische installaties van het oude volume van de hoofdtribune worden niet vervangen maar uitgebreid met zelfstandige installaties voor de nieuwe volumes. Aangezien we voor een hangconstructie hebben gekozen zijn de meeste bouwwerkzaamheden aan de buitenrand waardoor we de overlast van de bouwwerkzaamheden op de bestaande tribunes tijdens de competitie kunnen verminderen. De pijlers waaraan het nieuwe dak hangt en de verbouwde hoofdtribune geven deze vernieuwde voetbalarena van KRC Genk de allure van een WK stadion.

Dit ontwerp is gemaakt voor The HollandBelgium Bid.