HOME - ENGLISH - Route & Contact

Philips Stadion, Eindhoven

stadion eindhoven 03

[EN] The assignment was to increase stadium capacity to 44,000; that is approximately 9,000 extra seats. In our design, the stands on the railway side and both stands at either end of the pitch have been increased in size by adding extra rows of seats. The corners, which are relatively recent, remain intact.

The architectural image is based on existing elements: the white plinth with strip windows and the shiny, metal-covered rounded corners. The intention is to give the stadium, which currently consists of individual buildings, a more unified feel. As such, continuing with the horizontal lines in the building’s plinth is very important.

The new stands constitute substantial volumes, as a result of which the existing rounded corners will act more as entrances and lose their somewhat introverted character. The new stands will be capped with rounded metal roofs that will fold around the stands. The side walls of these stands (to the left and right of the rounded corners) are shaped with two flowing curves. One curve has a glass surface and connects the inside to the outside. The other curve is that of the roof and is bent inwards, giving the building a waist, as it were. Foyers with a glass façade have been designed underneath the new stands. As a result, the building opens up toward the city in a game of seeing and being seen.

The new roofs will be supported by two large trusses placed over the stadium. These trusses can also be used later to hold a sliding roof. The diagonal structure of the trusses is echoed in the columns supporting the stands.

[NL] Opgave was om de stadioncapaciteit te vergroten naar 44.000 zitjes, dus circa 9000 extra. In ons ontwerp wordt de langstribune aan de spoorzijde en de beide koptribunes vergroot door extra rijen stoelen toe te voegen. De hoeken, die van recente datum zijn, blijven in tact.

Het architectonisch beeld is opgebouwd door gebruik te maken van bestaande elementen. Die elementen zijn de witte plint met strookramen en de afgeronde, met glanzend metaal beklede hoeken. De bedoeling is om het stadion, dat momenteel uit zelfstandige gebouwen bestaat meer tot een eenheid te vormen. Het doorzetten van de horizontale lijnen in de plint van het gebouw is daarvoor zeer belangrijk.

De nieuwe trubunes vormen forse volumes, waardoor de bestaande ronde hoeken meer als entreegebouw gaan werken en ze hun ietwat introverte karakter verliezen. De nieuwe tribunes worden voorzien van afgeronde metalen daken die zich om de tribune plooien. De kopwanden van deze tribunes (links en rechts van de ronde hoeken) zijn met twee vloeiende curves vorm gegeven. Eén curve bestaat uit een glazen vlak en geeft de verbinding van binnen naar buiten aan. De andere curve is die van het dak en geeft het gebouw als het ware een taille door naar binnen te buigen. Onder de nieuwe tribunes zijn foyerruimtes ontworpen met een glazen gevel. Daardoor opent het gebouw zich meer naar de stad, een spel van zien en gezien worden.

De nieuwe daken worden gedragen door twee grote spanten die over het stadion geplaatst worden. Dit spant kan ook dienen om later een schuifdak te dragen. De diagonale structuur van de spanten komt terug in de kolommen die de tribune ondersteunen.