HOME - ENGLISH - Route & Contact

Pallas nucleair reactor, Petten

pallas 01
pallas 02
pallas 03
pallas 04
pallas 05
pallas 06
pallas 07
pallas 08
pallas 01

[EN] The assignment was to design the buildings for the new research reactor in Petten (named Pallas), the Netherlands. The reactor building is a rectangular, thick concrete box-like structure that stands at a height of approx. 17 metres above ground level and extends down a further 17 metres below ground. Various utility outbuildings are located around the main building, as well as a porter’s lodge, an office building and a visitors centre. This is surrounded by a safety zone and a ring road, creating, by definition, a solitary structure in among the surroundings.

Given the sensitivity of the project for the community, much attention has been paid to blending it into the landscape. We found inspiration in the dune countryside with its characteristic vegetation and artefacts. We first designed an optimally compact complex around which we draped an organically shaped façade of wooden slats, the heights of which are alternately fixed or varied, in proportion to the distance to the reactor.

Visitors are welcomed in the office lobby and then go to the restaurant on the first floor. From there, they cross the glass bridge to the visitors centre adjoining the reactor building.

 

[NL] De opgave was hier om de gebouwen van de nieuwe onderzoeksreactor in Petten (genaamd Pallas), te ontwerpen. Het reactorgebouw is een rechthoekige dikke betonnen doos die ca. 17m boven het maaiveld uitsteekt en ook ongeveer 17m de grond in gaat. Er omheen zijn diverse utilitaire bijgebouwen gesitueerd, alsmede een portiersloge, een kantoorgebouw en een bezoekerscentrum.

Inspiratie is gezocht in het duinlandschap met zijn karakteristieke begroeiing en artefacten. Allereerst is een zo compact mogelijk complex ontworpen. Daaromheen is een organisch gevormde gevel gedrapeerd. De gevel bestaat uit houten lamellen die afwisselend een vaste hoogte hebben ofwel in hoogte variëren, naar rato van de afstand tot de reactor.

Bezoekers worden ontvangen in de lobby van het kantoor en gaan naar het restaurant op de eerste verdieping. Vanaf daar steken ze de glazen brug over naar het bezoekerscentrum, dat in het volume van het reactorgebouw is gesitueerd.