HOME - ENGLISH - Route & Contact

Keersluis, Heumen

keersluis heumen 01 home
keersluis heumen 01
keersluis heumen 02
keersluis heumen 03
keersluis heumen 04
keersluis heumen 05
keersluis heumen 06
keersluis heumen 07
keersluis heumen 08
 
 
 
keersluis heumen 01 home

De Maas is een Europese hoofdvaarweg die industriegebieden in Duitsland en België met elkaar verbindt en is daardoor van Europees en economisch belang. Een van de doelen van het project Maaswerken is de vaarweg aan te passen aan de eisen van tegenwoordig, zodat deze geschikt wordt voor grotere binnenvaartschepen. Eén van de projecten om dat doel te bereiken is de aanleg van de Keersluis te Heumen.

De essentie van de bouwopgave is in eerste instantie om een soepel functionerend, betrouwbaar en veilig keermiddel te ontwerpen. Tevens moet het nieuwe kanaal en de sluisdeur vanzelfsprekend in het bestaande landschap passen. Met als doel: de verblijfskwaliteit verbeteren en de beleving als oriëntatiepunt kracht bijzetten.

Het huidige sluiscomplex bestaat uit een schutsluis en een gemaal. Het project betreft de aanleg van een oostelijke vaarstrook plus keersluis, naast de bestaande schutsluis. De bestaande functies dienen in de nieuwe situatie ongewijzigd gehandhaafd te worden.

In landschappelijke zin willen we met dit ontwerp het bestaande karakter een sterke impuls geven, eenheid brengen en de kwaliteiten die in het huidige complex aanwezig zijn versterken.

Het nieuwe kanaal wordt zoveel mogelijk lommerrijk gehouden, met een brede natte zone tussen kanaal en oever. Daardoor ontstaat een vanzelfsprekende inpassing in het bestaande landschap. De ingrepen tonen zich nadrukkelijk als onderdeel van het bestaande ‘civiele’ landschap, er is niet gestreefd naar een natuur-‘look’. Het is door mensen gemaakt. Een rustig, verzorgd beeld ontstaat.

Bij de vormgeving van de nieuwe heftorens spelen het doorzicht over het sluiscomplex en het civiele karakter een belangrijke rol. Vanaf grote afstand moet er een herkenbaar beeld zijn en van dichtbij voldoende detail en schaalgevoel.

De beide sluizen zijn onderdeel van een complex en vormen een eenheid. Maar ze zijn wel onderscheidend in verschijningsvorm. Het toegangskanaal van de nieuwe sluis bestaat uit een kanaal met zoveel mogelijk lage en groene ecologische oevers.

De afwerking van de damwanden bij de nieuwe sluis is ontworpen om bij te dragen aan het parkachtige karakter. Allereerst is de hoofdvorm van de wanden met de karakteristieke knik bepaald vanuit scheepvaarttechnische eisen. De wand begrensd aan de ene kant het middeneiland met een steile oever waar een kerende werking nodig is, aan de andere kant ontwierpen wij een natte zone achter de wand, zodat de damwand als het ware vrij in de ruimte staat.De deur is asymmetrisch ontworpen, omdat de omgeving aan de twee zijden zeer verschillend is. Aan de zuidzijde het wijds open landschap met een sterk civieltechnisch karakter. Het dient voor de scheepvaart. Daar is de deur als open vakwerkconstructie vormgegeven. Aan de noordzijde ontstaat door de nieuwe sluis een ‘groene kamer’, de hefdeur vormt één van de wanden. Daarom is de deur aan deze zijde vlak gehouden. De verstijvingribben geven textuur en verfijning aan het grote abstracte stalen vlak.

Opdrachtgever voor dit tenderontwerp was BAM Civiel te Gouda.