HOME - ENGLISH - Route & Contact

The Student Hotel, Amsterdam

the student hotel 19 home

[scroll down for English]

The Student Hotel, voorheen genaamd City Living wil in Amsterdam een studentenhotel accommodatie maken van 700 studentenkamers. Daarvoor heeft men 2 gebouwen die op een kavel langs de Jan van Galenstraat liggen aangekocht. Het terrein wordt verder begrensd door de bovengrondse metro. Naast het verbouwen van deze 2 bestaande gebouwen tot studentenhotel komt er een nieuwbouw langs het metrospoor. Deze nieuwbouw dient het campusterrein van het geluid van de metro af te schermen. Dit gebouw moet net als de 2 bestaande gebouwen een eigen imago, identiteit hebben. Alle drie de gebouwen zijn door hun verschijningsvorm zelfstandige objecten. Objecten die door het inspelen van de verschillende bouwhoogtes van de nieuwbouw en door het plaatselijk verlagen van het maaiveld bij de bestaande gebouwen echter ook een sterke onderlinge ruimtelijke relatie krijgen.

Bij de twee bestaande gebouwen worden door plaatselijke verlaging van het maaiveld de souterrains omgevormd
tot de nieuwe begane grond verdiepingen. De stedelijke buitenruimte wordt gedefinieerd door de nieuwe maaiveld
situatie. Er ontstaat een plek waar alle 3 de gebouwen ontsloten worden en een toegang voor een aantal parkeerplekken en logistieke voorzieningen. De nieuwbouw speelt met zijn verschillende bouwhoogtes in op de 2 bestaande gebouwen en schermt het terrein af van de metrolijn.
Door de verdichting via de nieuwbouw ontstaat een stedelijk klimaat op de campus en zijn een aantal sociale voorzieningen zoals een café, een sportschool en een leeszaal mogelijk.
(foto's o.a. door Luuk Kramer)

[scroll naar boven voor Nederlands]

The Student Hotel has a student hotel accommodation in Amsterdam with 700 student rooms. Two vacant office buildings situated along the Jan van Galenstraat were acquired for the purpose. The site is also bordered by the metro line running above ground. Apart from thorough refurbishment of these two existing buildings to create a student hotel, a new building was erected along the metro line. This new building is intended to screen the campus from the noise caused by the metro and increase feasibility of the project. The building will have its own image and identity, in the same way as the two existing buildings. All three buildings are independent structures in appearance, but they are also carefully coordinated. A strong mutual spatial relationship arises through creating an intimate enclosed space, through stepping the varying heights of the new building and through local lowering of the ground level for the existing buildings.

By means of lowering the ground level for the two existing buildings, the former basements are converted into the new ground floors and rooms could be added. The two original buildings have been designed as individual structures in the urban context. By constructing the new building alongside the metro line an intimate space is created between the buildings. This public outdoor space is also defined by the new situation at ground level. A space is created that all three buildings open onto, along with access for a number of parking spaces and logistical facilities. With its varying heights the new building reflects the two existing buildings.
Through the enclosing effect of the new building an urban atmosphere is created on the campus, and space will be created for a number of social facilities, such as a café, a fitness center and a reading room. The facades of the former office buildings have been cleaned and adapted to their new roles with respect for the existing architecture. The bricks in the facade of the new building are a traditional Dutch building product and ensure a warm tone between the buildings.