Adullam Kroonheim

Adullam is een landelijk opererende organisatie die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze willen hun bewoners, deelnemers en logés een zo gewoon mogelijk bestaan laten ervaren, bijna net als ieder ander dat zou hebben. Voor locatie Kroonheim hebben we, in samenwerking met gpa architecten, zowel een nieuw woongebouw als een nieuw dagactiviteitencentrum (DAC) ontworpen van respectievelijk 3400m2 en 820m2. Deze gebouwen komen naast bestaande bebouwing op een bestaand terrein midden in het bos te staan.

De nieuwe gebouwen spelen in op de natuurlijke setting van het terrein. Ze ondersteunen het gebruik van de buitenruimten en voor het gevoel van veiligheid en nabijheid zijn de gebouwen altijd duidelijk zichtbaar en herkenbaar. Door de bosrijke omgeving met veel bladeren en vallende takken hebben we ervoor gekozen onderhoudsvrije gebouwen te maken zonder het toepassen van goten. De goten zijn erg gevoelig voor verstopping en dit zou een voortdurende zorg voor de terrein beheerders zijn. Het regenwater wordt gecontroleerd via het dak en de gevel afgevoerd in grindkoffers die het regenwater de kans geven in de bodem door te dringen.

Het woongebouw biedt een thuis voor 5 vaste groepen en 1 logeergroep. Identieke zelfstandige units zijn geschakeld aan een centrale woonkamer waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Door de kleinschaligheid van de clusters is er goed overzicht op de ruimtes mogelijk. Een speelhal biedt naast verkeersruimte vooral ruimte voor spel voor de bewoners, als uitbreiding van de woonkamer. Bij het woongebouw is gekozen voor eigenheid  per gebouwdeel. De gebouwdelen zijn verbonden met ofwel een glazen loopbrug ofwel een in een contrasterende kleur uitgevoerd verbindingssegment. De gebruikte kleuren refereren sterk aan de directe omgeving. De gevels worden uitgevoerd in volledig onderhoudsvrij vezelcement wat als platen aan de gevel gemonteerd wordt.

Het DAC is een belangrijke schakel in het herstellen van gewone ritmes en de patronen van het gewone leven. Door een sterk en stoer werkgebouw neer te zetten dat qua uitstraling en sfeer afwijkt van de woongebouwen wordt dit duidelijk een andere plek met een andere functie. In dit gebouw kom je ‘óp je werk’ om samen aan de slag te gaan en serieus werk te verrichten. Het gebouw bestaat uit 2 bouwdelen. Iedere werkplaats of atelier heeft zijn eigen duidelijk gemarkeerde entree portaal. De in het woongebouw gekozen kleuren komen hier terug per 2 groepen. De grote erkers zijn de plek waar iedere werkplaats als groep zijn eigen identiteit kan laten zien. Herkenbaarheid en eigenheid van de werkplaatsen/ateliers is belangrijk om je snel vertrouwd en veilig te voelen. En natuurlijk ook trots dat je daar mag werken en erbij hoort. De markante erkers zorgen bovendien voor veel licht. Door de sprong in het dak komt ook van de binnenkant ruimschoots licht de groep binnen. Hierdoor krijgen ook de groepen aan de noordzijde van het gebouw prima licht om te werken. De werkruimten zelf zijn eenvoudig en doelmatig ingericht. De groepsruimten zijn compact gehouden zodat de werkers zoveel mogelijk zelfstandig kunnen doen. Als er hulp nodig is, is deze nooit ver weg. De rest van de gevels van het DAC  worden als volledig in naturel hout uitgevoerd om op die manier aan te sluiten bij het ideeën van een werkschuur in het bos. Het hout is verduurzaamd en zal natuurlijk vergrijzen waardoor het gebouw steeds meer zal opgaan in het bos. De houten gevel is volledig onderhoudsvrij en heeft een levensduur van tussen de 25 en 50 jaar. Het Dak van het DAC aan de zuidzijde zal volledig met zonnepanelen worden bedekt. De passage tussen de twee bouwdelen van het DAC biedt beschutting, rust en geeft vrij zicht naar het omliggende bos. De winkel aan de kop van het gebouw is vanaf de entree van het terrein gemakkelijk te bereiken en vormt de schakel naar de buitenwereld.

Terug naar overzicht