Busstalling Westraven

Een functioneel gebouw, met een eigen identiteit om trots op te zijn. Passend binnen de kaders van het bestemmingplan,passend binnen het beeldkwaliteitsplan en ook nog eens circulair. De vormgeving is gebaseerd op twee duidelijke architectonische principes: een langsgevel in stoer strekmetaal en een transparante vliesgevel voor de kopgevels.

Het terrein kent een heldere indeling (van Noord naar Zuid): het toekomstige parkeerterrein met fietsenstalling en de toegang voor het langzaam verkeer. Deze zijn verbonden door een brug met de toegangsweg tot de stalling. De toegangsweg vormt de poort voor de voertuigen van het personeel en de diverse dienstvoertuigen en is de toegang tot het stallingsterrein en de werkplaatsen. Het stallingsterrein is opgebouwd uit stelconplaten gemaakt van hergebruikt beton en vormt het canvas waarop het gebouw is geplaatst. Daar waar mogelijk is het terrein zoveel mogelijk vergroend, zowel langs de randen als op het terrein zelf.

Het gebouw toont een krachtig volume, passend binnen de utilitaire omgeving. Een herkenbare huid van strekmetaal bindt de diverse volumes, als een voile, tot een geheel. De lichte kleurstelling zorg voor een goed contrast met de gele bussen, waardoor deze op het terrein goed opvallen.

De groen/grijze kopgevels laten duidelijk zien waar het gebouw zich naar de omgeving opent en zorgen voor een herkenbare vorm, een doorgaande huid met terugliggende transparante kopgevels, zoals aangegeven in het beeldkwaliteitsplan. We hebben nagedacht over de relatie binnen-buiten: in het verlengde van het gebouw hebben we zoveel mogelijk groen opgenomen en in het verlengde van de kantine hebben we een terras opgenomen. De PV-panelen zijn opgenomen in de sheddaken van de werkplaats, waardoor deze geen toevoeging op het gebouw zijn maar een geïntegreerd onderdeel van de gebouwhuid.

De entrees voor personeel vormen het middelpunt van het ontwerp van het gebouw, waardoor korte looplijnen ontstaan zowel in het gebouw als op het terrein. Deze entrees zijn vormgegeven als een duidelijk accent in de gevel en sluiten aan op de lopers op het opstelterrein.

Terug naar overzicht