De Nieuwe Kuip

De Kuip groeit! In 2019 staat in het hart van Rotterdam een state-of-the-art stadion met extra capaciteit en top voorzieningen voor iedereen. Strak, functioneel en compact, met een goede business case en dus goed voor Feyenoord. De kracht van dit plan zit in de eenvoud: alle functies onder de tribunes, alles onder één dak. Herkenbaar en Rotterdams, klaar voor de toekomst. Een nieuw stadion met behoud van de magie van De Kuip.

De Nieuwe Kuip tribunes
De tribunes behouden hun specifieke vorm en Kuip-beleving, de tweede ring wordt verlengd met extra rijen stoelen. In totaal kunnen 70.000 toeschouwers in De Kuip de wedstrijd volgen. Er komen maar liefst 14.000 staanplaatsen direct rondom het veld: de tegenstander siddert. De staantribune wordt uitgevoerd met klapstoelen zodat het stadion 64.000 plaatsen telt als iedereen zit. Het dak kan bij evenementen met een beweegbaar membraandoek gesloten worden. Alle bestaande stoelen worden vervangen door klapstoelen die breder en comfortabeler zijn en de doorstroming op de tribunes verbeteren.

Voorzieningen promenades
Er komen twee nieuwe promenades: voor de bestaande tweede ring en voor de nieuwe extensie, elk met eigen toilet- en cateringvoorzieningen. De Parterre promenade wordt geheel aangepakt en ook daar komen nieuwe toiletten en kiosken, deels onder de parterretribune. Op alle promenades zal maximale transparantie toegepast worden en door zicht op het veld te bieden versterken we het stadion-gevoel van De Nieuwe Kuip. De promenades zijn beschut zodat ze als prettige verblijfsruimte functioneren in de rust maar ook als ontmoetingsplek voorafgaand en na de wedstrijd. Op verschillende plaatsen komen volwaardige restaurants voor het publiek.

Voorzieningen business
De business voorzieningen worden in De Nieuwe Kuip verbeterd en vergroot met in totaal bijna 6000 seats, 59 units en ruime hospitality zalen met zichtrelatie naar het veld. Alle units komen aan de Maaszijde en aan de Olympiazijde komen business clubs met een glazen gevel aan de veldzijde, bovenaan de eerste ring. De bestaande monumentale ruimtes aan de Olympiazijde blijven daardoor behouden. Door de positionering van de business seats en –ruimtes ontstaat een gevarieerd aanbod. De beschikbare ruimtes bieden ook buiten wedstrijddagen de unieke stadionsfeer van De Kuip en kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden.

Uitstraling
Dit plan bouwt voort op eigen identiteit van het mythische monument De Kuip. De unieke uitstraling en het bijzondere karakter van dit gebouw moeten behouden blijven en versterkt worden. De extensie bouwt verder op de oorspronkelijke ontwerpgedachte van het gebouw: transparant en open, optimaal contact tussen binnen en buiten. In het ontwerp wordt de stadionsfeer centraal gesteld, we gaan ook van De Nieuwe Kuip een imponerende vesting van Het Legioen maken! Dit is een uitgesproken Rotterdams plan: functioneel en compact, doordacht in gebruik, no-nonsense architectuur. De Nieuwe Kuip is en blijft daardoor een icoon van Rotterdam, een krachtig gebaar in de skyline van de stad.

Omgeving
De zorgvuldige inpassing van het stadion in de omgeving krijgt alle aandacht, voor mobiliteit en parkeren worden creatieve oplossingen gekozen. Ambitie is om een prettig verblijfsklimaat te realiseren op de stadiondriehoek, tijdens wedstrijden en daarbuiten. De uitstraling van De Nieuwe Kuip zal ook voor Rotterdam Zuid van grote betekenis zijn. Een prestige project als dit is een aanjager van initiatieven en brengt veel in beweging, overheid en ondernemers doen mee. Daarnaast is het project ook de directe omgeving een stimulans voor economische ontwikkeling en sociale versterking. Duurzaamheid in energie- en materiaalgebruik krijgen alle aandacht in het ontwerp. De Nieuwe Kuip wordt hét icoon voor Zuid en voor alle Rotterdammers, een stadion om trots op te zijn!

Bouw
Door de high-tech lichte membraan dak constructie kan de bouw met weinig hinder voor het stadion en de omgeving plaatsvinden. Er wordt eerst buitenom gebouwd en daarna worden dak en parterretribune aangepakt. Al met al een huzarenstukje waarbij veiligheid en comfort voor de bezoekers voorop zullen staan.

Highlights stadion De Nieuwe Kuip:  “COMPACT en FUNCTIONEEL”

  • 70.000 toeschouwers: 14.000 staanplaatsen en 56.000 zitplaatsen
  • Max. 64.183 zitplaatsen, waarvan 5.980 business seats
  • 59 units met 1.098 seats
  • 64.183m2 functioneel gebouwoppervlak
  • heldere routing voor toeschouwers en logistiek
  • membraandak constructie met te sluiten deel
  • behoud van het monument
  • uitstraling naar de omgeving
  • compact gebouw: alle functies onder de tribunes en het dak
Terug naar overzicht