Alexiatunnel Hilversum

Met de aanleg van de HOV-busverbinding tussen Huizen en Hilversum ontstond de kans en de noodzaak om de gelijkvloerse kruising van de Oosterengweg met het spoor te veranderen in een ongelijkvloerse kruising. Door beperkte beschikbare ruimte is dit uitgewerkt tot een onderdoorgang voor fietsers op de onderdoorgang voor autoverkeer. Hiermee is een verkeersknelpunt in de binnenring van Hilversum opgelost. De stapeling maakte het mogelijk om een stuk stad, doorsneden door een hoofdverkeersader, te transformeren naar een aantrekkelijke en goed verbonden omgeving, ingericht met veel omgevingskwaliteit voor voetgangers en fietsers.

Het uitgangspunt bij het ontwerp van dit grootschalige infrastructurele bouwwerk was dat de vormgeving in maat, schaal en materiaalkeuze zoveel mogelijk moet aansluiten op de omgeving en dat de onderdoorgangen als sociaal veilig worden ervaren. Voor de inrichting van de openbare ruimte rond de Alexiatunnel en de wanden langs de toegangen is daarom gekozen voor gebakken steen in een kleurstelling die aansluit op de omliggende bebouwing. De Alexiatunnel is de eerste dubbellaags spooronderdoorgang van Nederland en bestaat uit een boven elkaar gelegen buis voor snelverkeer en langzaamverkeer. Als uitgangsspunt is aangenomen dat de onderdoorgangen niet als civiel werk, maar als gebouw beschouwd worden. 

Glazen borstweringen langs de tunnelwanden bieden zoveel mogelijk licht in de toegangen en een doorkijk op het maaiveld. Langwerpige lichtelementen achter translucente panelen in de wand begeleiden de automobilist en geven een ritme in het voorbijgaan.

Met inbreng van omwonenden is voor de onderdoorgang voor fietsers een kunstwerk toegevoegd in de vorm van geperforeerde panelen in een lichte kleurstelling. De gekozen materialen met aandacht voor ritmiek en detaillering in de uitwerking beogen dit grote civieltechnische werk een menselijke maat te geven; iets waar juist de Hilversumse architectuur en openbare ruimte een rijke traditie in kent.

Als onderdeel van het project HOV in het Gooi is de Alexiatunnel ontworpen. A&E Architecten heeft het beeldkwaliteitsplan/schetsontwerp van POSAD/MAXWAN samen met hen verder doorontworpen en uitgewerkt.

Ontwerp: POSAD/MAXWAN i.s.m. A&E Architecten
Landschapsontwerp: Landschapspartners
Fotografie: Luuk Kramer / Marc Draak
Opdrachtgever: BAM Infra iov ProRail, gemeente Hilversum en de provincie Noord-Holland

Terug naar overzicht