N33 vormgeving en inpassing

De N33 loopt van knooppunt Assen naar knooppunt Zuidbroek. In dit project wordt de weg verdubbeld, van twee naar vier rijstroken met een middenberm. Dat betekent dat op sommige plaatsen bestaande kunstwerken verbreed of verdubbeld moeten worden en er soms ook geheel nieuwe kunstwerken komen. Bij ons ontwerp was het uitgangspunt om een lijn-benadering te kiezen dus alle kunstwerken in dezelfde stijl te ontwerpen. Bestaande kunstwerken worden dan ook in de nieuwe stijl afgewerkt. Uitzondering op de lijn-benadering zijn de knooppunten Assen en Zuidbroek  die van een hogere orde zijn en een speciale vormgeving hebben gekregen.

De N33 stijl gaat uit van zorgvuldige inpassing waarbij de weg niet opvallend in het landschap aanwezig is. De inpassingsvisie  maakt een onderscheid tussen de weg als lijn, de aansluitingen en de inpassing in het Drentse en Groningse landschap. In Drente loopt de weg door Natura 2000 gebied en grenst aan het Nationale Park: Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. De weg kruist een aantal beeklopen en de Robuuste Ecologische Verbinding de Hunze. In dit tracédeel zijn diverse ecologische verbindingen uitgewerkt. Het tracédeel De Hilte – Duurkenakker/Meeden wordt na de verbreding weer aangeplant met een dubbele bomenrij.  De viaducten worden gekenmerkt door de transparante vormgeving met een minimaal zichtbare lijn. De afronding van de dekranden benadrukt dit en geeft een robuuste uitstraling en een mooie lichtwerking. De hekwerken hebben een duidelijk horizontale lijnvoering en zijn ten opzichte van de brugranden teruggeplaatst. De ondersteuningen van de bruggen (kolommen en onderslagbalk zijn ook in de afgeronde vorm uitgevoerd om de rand van het dek te benadrukken.

Het open beekdal van het Anreeperdiep/Witterdiep is de basis voor de landschappelijke inpassing van Knooppunt Assen Zuid. Door de fly-overs zijn veel hoger gelegen weglichamen aanwezig, die deels zijn opengewerkt voor een meer open beleving van de lager gelegen beek. De nieuwe kunstwerken van het knooppunt hebben een rechte stoere rand gekregen die een krachtige werking heeft binnen het geheel (serpentine). De aansluiting op de N33, door middel van een pergolaconstructie, is benadrukt met twee opvallende lichtobjecten. De decoratieve verlichting is in de kleur blauw uitgevoerd, kenmerkend voor Assen. De afwerking van de randen en de lichtobjecten is uitgevoerd in composiet, een materiaal met een hoge kwaliteit en lange levensduur.

Het Winschoterdiep wordt gekruist met een bestaande ophaalbrug van een gangbaar na-oorlogs type. Wij hebben naast die brug een nieuwe ophaalbrug ontworpen die duidelijk anders is en architectuur van deze tijd vertegenwoordigt. De twee bruggen zijn echter wel familie, hetgeen tot uitdrukking komt in afrondingen en flensranden. De brug markeert een moment op de route waarbij de weggebruiker vanuit een bos in een open landschap Oldambt komt. Deze markante landschappelijke overgang is als inspiratie voor het ontwerp gebruikt, door de beide balanspriemen als vlakke elementen te ontwerpen (denk aan de klep van een pet of aan een vliegtuig). De blik wordt daardoor in de verte gericht. De aanbruggen zijn in N33-stijl ontworpen.

Voor Knooppunt Zuidbroek vormde het open polderlandschap Oldambt de inspiratie voor de vormgeving van de kunstwerken. De viaducten hebben een dynamische lichte lijnvoering, als vogels, die zich onderscheid van de ‘lijn’ vormgeving van de N33 viaducten. Ook hier is de afwerking in composiet, aangevuld met grafietzwarte stalen roosterplaten.

Dit ontwerp is in samenwerking met LandschapPartners uit De Meern tot stand gekomen (supervisie en landschappelijke inpassing).

Terug naar overzicht