N65 - Van Buiten Naar Binnen

Deze studie is een voorbeeld van onze werkwijze om ‘van buiten naar binnen’ te ontwerpen, waarbij de omgeving centraal staat en niet de wegbeleving.

In de gebouwde omgeving kunnen infra projecten behoorlijke impact hebben voor omwonenden en landschap. Een voorbeeld van een weg die de gebouwde omgeving doorsnijdt, is de N65. In de plannen voor de N65 was een verdiepte ligging van de weg in Vught bedacht, dat qua beeld en sfeer gekenmerkt wordt door landgoederen, parken en villa’s. In onze studie ontwierpen wij de weg als insnijding in het maaiveld, waarbij de elementen die boven maaiveld uitsteken (zoals geluidwering), ontworpen zijn als toevoeging aan de omgeving rondom de weg. De viaducten zijn bij twee kruisingen voorzien als een brede plaat die over de weg doorloopt als ‘voortgezet maaiveld’ met beplanting erop. Veiligheidsschermen, geluidwering en valbeveiliging zijn als één geheel ontworpen, passend bij de landgoederen sfeer.

Ter plaatse van de De Bréautélaan in Vught ontwierpen we een bijzonder kunstwerk. Doel was een geringe dekdikte te realiseren zodat het kunstwerk aansluit bij de hoogtes van het (bestaande)  wegennet. Daarom is een constructie met stalen spanten aan weerszijden van het dek geadviseerd. Om de brug te laten aansluiten bij de parksfeer van Vught bedachten we zogenaamde vierendeel spanten, waarbij er geen diagonalen zijn en de brug statig als een paviljoen in de omgeving ligt. De zachte kleur onderstreept dit. De brug vormt zo een moment in de route voor zowel onder- als bovengaand verkeer. 

Tussen Vught en Helvoirt ligt de weg op gelijke hoogte met het landschap. Ter hoogte van de Sparrendaalseweg was een viaduct voor landbouwverkeer en fietsers voorzien. Het zicht op het landschap kan daarmee in het geding komen. In onze studie hebben we dit viaduct dan ook  ontworpen als slank dek op ronde kolommen die als boomstammen onder het dek staan. Door lange lijnen te maken, onderstrepen we de zichtlijnen op het landschap. Als afwerking is gekozen om de beton te stralen zodat het landschappelijk oogt (in relatie met lokale landelijke bruggetjes) en het over de jaren natuurlijk zal verouderen.

 De plannen voor de N65 kunnen niet worden gerealiseerd. Dit doordat de onderliggende bestemmingsplannen in december 2022 door de Raad van State zijn vernietigd.

Terug naar overzicht