Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis Terneuzen is een grootschalig infraproject, waarbij de bestaande middelste sluiskolk aanzienlijk wordt vergroot. Wij maken de ontwerpen voor het bediengebouw en twee bijgebouwen op het terrein en voeren voor de bouwcombinatie Sassevaart supervisie over de algehele ruimtelijke kwaliteit van het sluiscomplex.

Het bediengebouw telt twee verdiepingen en is geïnspireerd op de bestaande utilitaire gebouwen op het complex. Eenvoudige betonframes met een invulling van metselwerk. Het gebouw bevat een viertal gebruikers met een gezamenlijke entree. De entree is duidelijk herkenbaar vanaf de toegangsweg en de interne ontsluitingsstructuur (gang) is afleesbaar in de glazen gevelpanelen naast de entreepui. De bedienruimte is niet expressief gemaakt omwille van de eenvoud, de sluis wordt overigens middels camera’s bediend. De twee andere gebouwen betreffen een kantoorgebouw en een loods.

Terug naar overzicht