Onderdoorgang Generaal James Gavinsingel Nijmegen

Architectonisch ontwerp - landschappelijke inpassing en beleving
Onder de Generaal James Gavinsingel kruist de nieuwe groene singel die het centrumgebied van de wijk omzoomt. De Kenmerkend voor deze plek zijn de overgang van centrum naar kwellandschap en het ‘grote gebaar’ van de aanlanding van De Oversteek. Beide zijn in het ontwerp vertaald.

Een onderdoorgang is dikwijls een ongewilde onderbreking in een open route. Zo ook hier. Door de onderdoorgang te ontwerpen met lange gebogen lijnen roepen we echter een beeld op van continuïteit. Daardoor ontstaat het gevoel dat de wijk en het landschap verder doorlopen en de onderdoorgang slechts een kort intermezzo is.

Het aflopende talud van de bovenliggende singel wordt benadrukt door de asymmetrische vorm van de landhoofden en een diagonale vouw in de dekrand. Door de onderdoorgang op deze manier vorm te geven draagt het beeld bij aan de oriëntatie in de wijk. Het is als het ware een echo van de aanlanding vanuit de oude stad.

Het landhoofd aan de ‘landschappelijke zijde’ is vloeiend afgerond en omarmt het talud middels een aflopende rand, de wandafwerking is met natuurlijk materiaal voorzien. De vorm sluit aan op de vloeiend slingerende oever van de singel. Het landhoofd aan de centrumzijde is strak en hoekig en wordt met gebakken stenen afgewerkt. De dekrand loopt hier over het landhoofd door en doet de onderdoorgang breder lijken.

Het profiel van de onderdoorgaande singel wordt weliswaar geknepen maar blijft in essentie doorlopen inclusief tussenberm/oever. De zichtlijn over het water geeft ook de inkijk in de watergang zodat er een continu beeld ontstaat. Ook vanaf het fietspad is het water continu te beleven.

Tussen het bovenliggende fietspad en de rijbanen is een vide ontworpen. Daardoor komt er licht in de onderdoorgang en wordt deze optisch verkort. Een tweede vide tussen de rijbanen is helaas niet mogelijk vanwege de projectie van een toekomstige busbaan.

Zichtlijnen
Vrij doorzicht is essentieel voor een gevoel van sociale veiligheid en nodigt uit tot gebruik. Wij hebben in 3D onderzocht wat de impact is op de fietsroute omdat die ter plaatse van de onderdoorgang verlaagd moet worden (anders stoot je je hoofd). Gelukkig blijven de zichtlijnen behouden.

Aangezien we een strook van circa twee meter vrij houden langs het landhoofd op verzoek van de gemeente moet het fietspad iets uitbuigen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Dit heeft echter geen nadelige gevolgen, mits deze strook geen elementen bevat hoger dan ca 1,2m.

Materialisatie
De uitstraling van hekwerken, dekranden, taludbekleding etc vraagt nadrukkelijk aandacht in de verdere uitwerking van het ontwerp. In lijn met de singelbruggen streven we naar toepassing van gebakken materialen, schanskorven en spijlenhekwerken.

Het landhoofd aan de centrumzijde wordt afgewerkt met metselstenen die qua kleur passen bij de gekozen bestrating. Het is belangrijk dat deze wand een decoratieve kwaliteit krijgt die een gebaar maakt over de gehele lengte van de onderdoorgang en deze optisch verkort. Ook willen met het metselwerk een reliëf creëren zodat graffiti en aanplakken worden ontmoedigd. Het reliëf geeft een prettig detail op voetgangersniveau.

Het landhoofd aan de rivierzijde wordt afgewerkt met schandkorven, in aansluiting op het karakter van het kwellandschap. In de korven komen bij voorkeur rivierkeien/grind.

Terug naar overzicht