OV Saal

Dit spoorproject bestaat uit een aantal ingrepen in de bundel te Amsterdam en Amsterdam-Oost. Per ingreep treffen we steeds een andere situatie en andere omgevingsfactoren aan. Gekozen is daarom voor een specifieke vormgevingsbenadering per situatie en dus niet voor een lijnbenadering waarbij alle kunstwerken per definitie familie zijn. Voornoemd document met vormgevingsambities gaat bij uitbreiding van bestaande kunstwerken uit van ontwerpen in lijn van het bestaande. Uitzondering hierop is het Zuid-As gebied, waar in nader overleg met de supervisor gekozen is voor een uitstraling ‘anno 2015’. De ontwerpen zijn integraal vormgegeven binnen de randvoorwaarden van het project, dus inclusief hekwerken, geluidschermen en dergelijke. Door de kunstwerken zo minimaal mogelijk te dimensioneren optimaliseren we de daglichttoetreding op maaiveld. De onderzijde van de kunstwerken wordt steeds in een gesloten constructie afgewerkt. Zorgvuldig wordt rekening gehouden met de onderhoudbaarheid en het duurzaam verouderen van de kunstwerken. Voor kunstwerken in het stedelijk gebied zal de beleving van langzaam verkeer de aandacht krijgen: de onderzijde van de bruggen zal glad en gesloten worden uitgevoerd. De kunstwerken verminderen de lichttoetreding op maaiveld, daarom zijn zo slank mogelijke constructies ontworpen. 

Beethovenstraat – kunstwerk 15, enkelspoorviaduct
Hier wordt een enkel dek toegevoegd aan de bundel. Tussen de A10 en het nieuwe dek blijft een vide. De steunpunten van het nieuwe dek worden uitgelijnd met de bestaande dekken. Deze brug is ontworpen als een horizontale balk, met een gladde afwerking. De knik in de randelementen geeft een slanke vorm en de speciale afgeronde randligger zorgt voor een vloeiende overgang naar de onderzijde van het dek. De steunpunten zijn basic, zoals ook de andere steunpunten in deze onderdoorgang. Door toepassing van minimaal gedimensioneerde ronde kolommen zijn zicht en sociale veiligheid optimaal. De balken hebben dezelfde afschuining gekregen als de brugrand. De randelementen zjin voorzien van een patroon waardoor vervuiling minder opvalt. De landhoofden zijn als ondersteuningen vormgegeven, de randelementen lopen door.

Europaboulevard – kunstwerk 16, dubbelsporig viaduct
Dit ontwerp betreft uitsluitend de dekken en steunpunten. Deze zijn ontworpen in overleg met Studio SK, die het station (hal op maaiveld en bescheiden overkapping) ontwerpen. Het spoorviaduct is een glad afgewerkt horizontaal element. De afschuining van het glazen geluidscherm moet 15 graden zijn om aan de geluidseisen te voldoen, en deze hoek is in de rest van het ontwerp doorgezet. De randelementen hebben een knik en de randbalken zijn afgerond, waardoor een glad geheel ontstaat en de ruwbouw ook kwaliteit toevoegt aan het beeld. De steunpunten zijn uitgelijnd met de bestaande steunpunten en bestaan uit  slanke ronde kolommen waarop een taps gevormde balk gelegd is. Deze twee elementen vloeien qua vorm in elkaar over waardoor de kolommen slank en lang tonen. De steunpunten zijn met hun afrondingen een eigentijdse knipoog naar het bestaande. Op de randelementen zit een wafelprint die het water afvoert en vervuiling minder zichtbaar maakt. Er zijn twee dekdiktes, deze overgang is in een steunpunt opgelost. De landhoofden zijn als ondersteuning vormgegeven, de randelementen lopen door. 

Amstel – kunstwerk 20, dubbelsporig viaduct
Kunstwerk 20 is een nieuwe dubbelsporige brug over de Amstel, tussen de bestaande spoorbrug en de A10. Bij het ontwerp van deze brug is allereerst een afweging gemaakt inzake de optimale constructietypologie. Dit leidde tot een identiek principe als is toegepast bij de bestaande spoor- en metrobruggen. De nieuwe brug is als geheel dan ook ontworpen conform de bestaande bruggen, zodat een trio ontstaat. Nieuw is wel dat op de bestaande spoorbrug een absorberend geluidscherm komt van 1m hoog en op de nieuwe spoorbrug een van 2m hoog. De randen van de brug zijn gelijkend op de bestaande brug ontworpen en dat geldt ook voor de hekwerken en landhoofden.

Pergola A10 – kunstwerk 25, dubbelsporig viaduct.
Een nieuw tweesporig viaduct wordt aangelegd ten zuiden van het bestaande. Dit viaduct kruist de zuidbaan van de A10, waarbij is gekozen voor een pergola constructie die licht en zicht op de A10 brengt. De pergola is constructief een uitdaging omdat de vrije hoogte van de constructie beperkt is en diverse overgangsconstructies noodzakelijk zijn. Qua vormgeving is er voor gekozen om waar mogelijk ‘kopie bestaand’ toe te passen. Dit geldt voor randelementen, hekwerken, kolommen, sloven en balken. Uitgangspunt is om de horizontale belijning zoveel mogelijk te continueren. De nieuwe brug is breder dan de oude, waardoor voor de hoofdpijlers drie kolommen nodig zijn bij behoud van de horizontale lijnvoering van de pijlerbalken. Ook de onderzijde van de dekken is nagenoeg gelijk, zodat een rustig beeld ontstaat in het voorbijgaan.

Terug naar overzicht