Parkeergarage Schelphoek

Het eiland ‘De Schelphoek’ wordt een herontwikkelde binnenstadswijk die gelegen is aan de Vondelstraat. Het is een directe toegangsroute naar het centrum van Alkmaar. Ondanks de nieuwbouwprojecten die hier verschijnen blijft het een historische locatie. De hier gelegen ‘zoutziederij’ met de erbij behorende tuinmuur hebben een monumenten status. Rondom dit historische pand worden in een grote stedelijke dichtheid nieuwbouwblokken ontwikkeld.

In elkaars verlengde realiseren de Eéndragt en AM hier 2 woonblokken. De hoge bebouwingsdichtheid en de ligging aan het centrum waren aanleiding om onder deze blokken zowel een stallinggarage te ontwikkelen als een grote openbare garage.

Deze garages, met gescheiden in- en uitritten, moesten onder de reeds ontworpen woonblokken komen. De inrit van de openbare garage was stedenbouwkundige bepaald aan de Vondelstraat naast de tuin van de ‘zoutziederij’ en een nieuwbouwblok. Deze in/uitrit is gelegen tussen de tuin, waarin in de toekomst bruiloftspartijen gepland zijn, en de nieuwbouw die eveneens geen geluidsbelasting mag krijgen. Gekozen is om de monumentale tuinmuur maar eveneens het betonnen interieur van de garage en de tuin van de ‘zoutziederij’ als formeel thema te nemen en deze in elkaar te laten overgaan. Door verder in te spelen op stedenbouwkundige en bouwkundige aspecten in deze context, zoals de open ruimte in het verlengde van de inrit, de zichtbaarheid vanaf de toegangsweg en het voorkomen van geluidsbelasting op de nieuwe woonblokken, heeft zich de karakteristieke in/uitrit gevormd.

Terug naar overzicht