Deze opdracht is in samenwerking met Rebecca Planteijdt - RethinkLandscape

Foto's: Luuk Kramer

'/>

Rondweg Voorst

Respectvol omgaan met dit bijzondere landschap - dát is ons uitgangspunt. De rondweg vraagt om een natuurlijke inpassing waardoor het karakter van dit gebied behouden blijft.

Bij de Klarenbeekseweg is het nieuwe fietspad op het oude tracé gelegd. De parallelweg wordt naar de rondweg toe gebogen, waardoor deze zich als landschappelijk element verzelfstandigd en tevens de onderdoorgang verkort. Door het realiseren van twee viaducten wordt een open, aangename beleving gecreëerd met een verhoogde sociale veiligheid. Deze kunstwerken krijgen een hoogwaardige afwerking en worden voorzien van vandalisme bestendige geïntegreerde lijnverlichting. Toepassing van lage masten in de toeritten van de tunnel voorkomen zichtbelemmering door opstijgende elementen en verstoring van licht. De rode handvorm klinkers onder de dekken van de kunstwerken spiegelen het lokale karakter van de boerderijen in toon en kleur.

Via het markante viaduct kruist de Enkweg de rondweg, voor beide routes een herkenbaar en beleefbaar moment. De verdiepte ligging van de N345 is vloeiend en open vormgegeven en markeert het 'onder grondwater gaan' met behoud van het wegprofiel. De houten geleiderail en de planken structuur in de betonnen grondkering passen in een integraal wegbeeld en het karakter van het buitengebied. Schuine kolommen onder het dek verwijzen naar de grote bomen in de directe omgeving en de grote overspanning zorgt voor een optische doorzetting van het wegprofiel. Door toepassing van toog en kolommen onder het dek blijft de dekdikte beperkt en het kunstwerk visueel laag in het landschap. Door toevoeging van een bescheiden uitzichtplaats en infobord ontstaat er een recreatieve meerwaarde.

Deze opdracht is in samenwerking met Rebecca Planteijdt - RethinkLandscape

Foto's: Luuk Kramer

Terug naar overzicht