Royal van Lent

Het ontwerp betreft een productiehal voor Royal van Lent Shipyards. In eerste instantie wordt een droogdok gebouwd en daar overheen komt deze hal van aanzienlijke proporties. De bouwmassa bestaat uit een groot volume waarin het schip in aanbouw is. En een tweelaags volume waarin werkplaatsen en magazijnen zijn geplaatst alsmede personele ruimten. Een dergelijk volume vraagt om een aantal architectonische kwaliteiten. We onderscheiden drie schaalniveaus waarop het gebouw kan reageren op zijn omgeving.

Allereerst is er het niveau van de stad. De omgeving bestaat uit utilitaire bedrijfshallen en een snelweg, beide in ruime setting. Alle volumes in de omgeving zijn autonome gebouwen in de ruimte en de nieuwe hal voegt zich daar in. Het gebouw manifesteert zich in haar architectuur als een tweeledig volume waarbij beide volumes in elkaar lijken te grijpen. In het hoofdvolume is een v-vormige transparante strook aangebracht die het gebouw elegantie geeft en een markant accent vormt met name in de avond.

Ten tweede is er het niveau van de directe omgeving. Het gebouw speelt daar op in door twee schaalniveau’s: een abstract groot volume en een gedetailleerder laag volume dat een ‘gezicht’ heeft naar de omgeving in de vorm van raamstroken en eed duidelijke omlijsting. De afrondingen in de omlijsting geven het volume elegantie en benadrukken het in-elkaar-schuiven van de twee massa’s. Door de omlijsting reageert het gebouw ook op het bestaande entreegebouw (vooraan op het terrein) dat gehandhaafd blijft.

Als derde is er het niveau van de voetganger. Door toepassing van een luifel aan de voorzijde met een markante v-vormige kolom verwelkomt het gebouw de bezoeker. Als VIP gast zal ook de opdrachtgever van het in aanbouw zijnde jacht in stijl ontvangen kunnen worden. De verticale raamstroken aan de waterzijde geven goed licht in de werkplaatsen en gever uitzicht op het water. In de raamstroken worden overhead-deuren opgenomen voor toegangen tot werkplaatsen en magazijnen.

Het gebouw vormt zonder pretenties een waardige omgeving voor de productie van superjachten op wereld-top niveau. De kleurstelling in wit-blauw refereert aan de jachtenbouw en de bedrijfskleuren van Royal van Lent. De lijnvoering van het ontwerp geeft verfijning, maat en schaal aan het volume. Daarmee overstijgt het ontwerp de louter utilitaire ‘blikken doos’. De uitstraling van het gebouw kenmerkt zich door eenvoud van vorm en elegantie van details.

Terug naar overzicht