team

Arend Rutgers
Arend Rutgers
Senior Architect

De eerste tien jaar van mijn carrière als architect heb ik bij verschillende architectenbureaus gewerkt. Ik voelde in die tijd een gecultiveerde afstand vanuit de architecten tot opdrachtgevers en ‘de aannemer’, een conflictmodel waar velen zich prettig bij voelen. Powerplay lijkt stoer, maar ik geloof daar niet in. Zoals een meubelontwerper of een auto ontwerper bij een maak-fabriek werkt zo wilde ik als architect bij een ontwikkelend bouwbedrijf aansluiten. Het harmoniemodel leidt tot betere projectresultaten voor alle betrokkenen en is mijns inziens de weg vooruit om mooie projecten te maken. Die balans tussen ratio en emotie drijft mij. Uiteindelijk is A&E Architecten uit deze ambitie voortgekomen en hebben we nu een geweldig ontwerpteam waarmee we mooie en maakbare gebouwen en infrastructuur ontwerpen.

David Vos
David Vos
Senior Architect

In 2007 studeerde ik af op een herbestemming voor het douanecentrum in de haven van Antwerpen als brede onderwijsvoorziening. Sinds 2007 ben ik werkzaam als architect.
Via het MBO, het HBO en de TU Delft ben ik opgeleid als architect met een grote bouwkundige achtergrond. Mijn brede opleiding en werkervaring hebben gezorgd voor een open blik op de mogelijkheden die architectuur en bouwtechniek kunnen bieden. Wellicht mede door deze brede, gedegen technische achtergrond heb ik veel affiniteit met detailleren. Ik houd mij niet alleen bezig met het ontwerp, maar zorg er graag voor dat gebouwen ook goed uitgevoerd worden. Iedere plek vraagt om een specifieke oplossing waardoor ieder gebouw uniek is.

Voor mij is het belangrijk dat je als architect het gehele bouw- en ontwerpproces beheerst, van initiatief tot laatste schroef. Het werken aan een project is teamsport en omgang met mensen speelt hierin een belangrijke rol. Het luisteren naar ieder zijn inbreng, van bijvoorbeeld opdrachtgevers en adviseurs, maakt een project beter en creëert draagvlak. Een gestructureerd proces en een technisch doordacht ontwerp waarin zichtbaar nagedacht is over de uitwerking zijn hierbij voor mij belangrijke uitgangspunten. Omgang met daglicht en het integreren van groen spelen hierin een belangrijke rol.

Henk Rebel
Henk Rebel
Management

De zakelijke kant en het architectenteam zijn mijn verantwoordelijkheid. Contracten, financiën en personeel zijn daarbij mijn belangrijkste taken. Daarnaast blijf ik het mooi vinden om de ontwerpen die ontstaan ook inhoudelijk te volgen. Vanuit mijn eigen achtergrond binnen de architectuur kan ik meedenken en zie ik de projecten groeien van ontwerp tot realisatie. Een fijne mix van creativiteit en zakelijk denken dus!

Marc Achterhuis
Marc Agterhuis
Architect

Ik houd van afwisseling en vind het leuk om aan diverse projecten te werken. Van interieurontwerpen tot infrastructurele werken, ik werk graag doelgericht het architectonisch concept uit tot een goed integraal plan. Daarvoor kan je als architect niet op een ivoren toren zitten, dus ik werk proactief met alle betrokken ontwerppartijen en de aannemer. Ik heb veel kennis van interieurconcepten zoals de BAM-huizen die we ontwerpen en ik begeleid ook de utiliteitsbouw ontwerpen tot en met de aanvraag omgevingsvergunning.

Anna Hütz
Anna Hütz
Architect

Geboren en getogen ben ik in Duitsland, met ruim 7 jaar architetuurervaring in Nederland. Ik heb veel ervaring met het ontwerpen van woningbouw en zorgprojecten, gebouwen maken waar de gebruiker centraal staat vind ik belangrijk. 

Tiziana Caruana
Tiziana Caruana
Architect

Tijdens het architectonisch ontwerpen is het belangrijk om overzicht te houden over alle aspecten van het ontwerp. Er zijn handige programma’s om dit gestructureerd te doen en daar ben ik bekwaam in. Daardoor kan ik er voor zorgen dat het ontwerp tot in detail aan alle wensen van de opdrachtgever voldoet. Ook houd ik mij bezig met parametrisch ontwerpen, in zowel de schetsfase als de technische ontwerpfase heb ik daar goede ervaringen mee. Voor diverse projecten ben ik BIM coördinator, het maken van goede afspraken tussen alle partijen vind ik daarbij zeer belangrijk.

Freek Hesterman
Freek Hesterman
Ontwerpleider / Bouwkundig projectleider

De details maken het verschil. Het vertalen van een architectonische visie in een maakbaar gebouw is mijn passie. Daarbij stuur ik kleine en grote teams van modelleurs aan en ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de planning en output. Ik begeleid projecten van ontwerp tot en met de uitvoering. De kunst is om te sturen op eigen verantwoordelijkheid van de modelleurs, wat ten goede komt van de totaalkwaliteit.

Bram Hommen
Bram Hommen
Ontwerper

Naast het ontwerpen van onder andere interieurs heb ik mij gespecialiseerd in visualisaties. Een groot deel van de beelden die op deze website staan zijn dan ook van mijn hand. De visualisaties en animaties die we maken vind ik geen doel op zich maar zie ik als een communicatie- en inspiratiemiddel om mijn uiteindelijke doel te bereiken: een fraai en zorgvuldig ontworpen plan! Ik houd er van om in mijn projecten nieuwe en verrassende ontwerp ideeën te bedenken voor mijn opdrachtgevers. Naast eigen projecten visualiseren we als A&E Studio ook projecten van anderen, daarvoor ben ik de contactpersoon binnen het team.

medewerker Jack test
Jack van Rietschoten
Ontwerper

Na de MTS bouwkunde en weg-en waterbouwkunde heb ik voor beide studierichtingen zowel “binnen als buiten” stage gelopen. Binnen, achter de tekentafel bleek mij het best te passen en het ontwerptraject het meest interessant. Vervolgens ben ik aan de KABK in Den Haag opgeleid als interieur/meubelontwerper en daaruit komt mijn liefde voor het detail voort. Dat bij A&E Architecten al deze disciplines aan de orde komen vind ik fantastisch. Graag werk ik aan projecten waarbij ik van grove eerste schets tot en met de uitvoeringstekeningen over de details kan nadenken. Een mooie tekening maken klinkt misschien ouderwets maar ik merk dat er nog steeds veel waardering voor is.

Sander Verkade
Sander Verkade
Bouwkundige

In de laatste fase van mijn Bouwkunde opleiding heb ik onderzoek mogen doen naar de toegevoegde waarde van visualisatietechnieken (zoals VR en AR) tijdens het ontwerpproces. In mijn ogen is het effectief communiceren van een ontwerp net zo belangrijk als het ontwerpen zelf. Inmiddels werk ik bij A&E Architecten en ervaar ik dit regelmatig. Met een goed 3D model als basis, verloopt de communicatie soepeler en begrijpt men sneller hoe een ontwerp in elkaar steekt. Daarnaast is het een mooi middel om mee verder te ontwerpen. Ik breng dan ook graag ontwerpen tot leven in 3D modellen en visualisaties. Het liefst betrek ik hier de omgeving ook bij, om echt een beeld te geven hoe een ontwerp er in de werkelijkheid uit gaat zien.