'/>

Vechtdal verbinding

Als onderdeel van het project Vechtdalroute ontwierpen wij voor het tracé van de N340/N48 Hessenweg een familie van kunstwerken. Het tracé is een doorontwikkeling van de oude Hessenweg die in vroeger eeuwen op de hoge gronden langs de dorpskernen is aangelegd voor goederentransport over langere afstanden (Zwolle-Duitsland). Kenmerkend voor dit tracé is momenteel de transformatie van een groots open landschap bij Zwolle via een coulisselandschap bij Oudleusen naar een landschap met bosschages rondom Ommen. De ontwerpen van de kunstwerken over, onder en langs te tracé (13 in totaal) speelt daar op in. Bij de oorsprong van de route bij het Zwolse industrieterrein Hessenpoort is dit in het viaduct over de A28 verbeeld met een expressieve dekrand die uit het landschap ontspringt.

Alle kunstwerken in dit deel van de route zijn terughoudend van vorm, strak en utilitair. De kunstweken nabij Ommen zijn eveneens terughoudend, maar hier zijn ze afgewerkt met houten borstweringen om de inpassing in het bosrijke deel van het tracé te verbeelden. Het gaat hier om een ecoduct, een fly-over en een fietsonderdoorgang.


Uitvoering: 2020-2023
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Landschapsarchitectuur: MTD Den Bosch
Uitvoering D&C: Project Vechtdal Verbinding (BAM Infra en DuraVermeer)

Foto's: Ben Vulkers iov Provincie Overijssel

Terug naar overzicht