Vollenhover brug

De Vollenhover brug staat op en markante plek, op de overgang van het oude naar het nieuwe land: De Noord-Oost polder. De bestaande brug voldoet niet meer en daarom heeft de provincie een design & construct prijsvraag uitgeschreven. De brug heeft een prominente plaats in de stad Vollenhove, tegenover de monumentale kerk, en naast de jachthaven en scheepswerf. In de beleving van de bewoners en weg- en watergebruikers speelt de huidige brug een negatieve rol door lange wachttijden en een onveilige verkeerssituatie. Stedenbouwkundig is de locatie waar de brug staat diffuus, maar wel markant. De huidige brug werkt door zijn portaalconstructie als barrière, als scheiding tussen oude land en polder.

Met dit ontwerp willen we een duurzame ingreep in de openbare ruimte plegen. We willen de overgang van oud naar nieuw land ensceneren. Op deze prominente plek past een landmark, de omgeving biedt daar de gelegenheid voor. We zoeken dan ook naar een sterk herkenbaar beeld dat eenmaal aanschouwd lang op je netvlies blijft. Ook streven we naar een economisch ontwerp, zowel qua constructie als qua materiaal.

We hebben de brug in twee delen ontworpen. Een deel voor autoverkeer en een deel voor fietsers en voetgangers. Daardoor tonen de brug en de onderdoorgang licht, is er maximale veiligheid en kunnen de twee brugdekken doelmatig worden geconstrueerd. Ook wordt door de vide de beleving voor fietsers sterk verbeterd. In de vide staat een enkele hameitoren met balanspriem, dat is optimaal doelmatig. De breedte van de brug is door het bestemmingsplan begrensd, maar door voertuigkerende leuningen toe te passen in plaats van standaard geleiderails kon dit worden opgelost.

De brug verbeeldt de sprong van het oude naar het nieuwe land. Dat is te zien in de landhoofden: De oude land zijde is afgewerkt in zwaar tonend basaltkleurig metselwerk, een verwijzing naar de oude zeewering. Vanaf daar steekt de brug als horizontale lijn over naar de wijdsheid van de polder. De tweedeling in de brug is aanleiding om een verschil te maken: De autobrug ligt aan de zijde van de industriële scheepswerf Royal Huisman en is stoer en hoekig afgewerkt. De fietsbrug ligt aan de stadszijde en is rond en meer verfijnd afgewerkt. De hameitoren staat als een vrij object in de ruimte, waardoor er geen barrièrewerking is. Het is letterlijk een kruispunt van routes. De elegante sculpturale vorm van hameistijl en balanspriem maakt de brug uniek. Het gehele bewegingsmechaniek is door ons in één beweging vormgegeven, waardoor een spannende organische vorm ontstaat. De gecurvde witte vlakken zijn een verwijzing naar de nautische sfeer van de omgeving.

Opdrachtgever voor dit tenderontwerp en verantwoordelijk voor de realisatie zijn BAM Civiel Noordoost en HSM Steel Structures. Het technisch ontwerp is uitgewerkt door IV Infra uit Amsterdam.

Foto’s Luuk kramer

Terug naar overzicht