Wij willen met dit ontwerp de wens van de opdrachtgever PuurZuid uitdrukken dat hoge woonkwaliteit ook voor deze doelgroep mogelijk is.

'/>

Woonzorggebouw de Peelhorst

Voor ontwikkelaar Vitaal ZorgVast en zorgverlener PuurZuid in Amsterdam ontwierpen wij een woonzorggebouw met 35 twee- en driekamer appartementen in stadsdeel Zuid. Het betreft woningen voor zelfstandig wonende ouderen met zorgbehoefte. Ontwikkelaar, ontwerpers en aannemende partij zijn allen onderdeel van koninklijke BAM groep nv. Dat maakt dit project tot een uniek voorbeeld van de kanteling in de bouwkolom in dit marktsegment. Door een projectgerichte aanpak met het belang van opdrachtgever en eindgebruiker voor ogen is een verfijnd gebouw van hoge kwaliteit gerealiseerd.

Het kavel is gelegen in een modernistische wijk, op afstand omsloten door een grote L-vormige flat met bergingen op de begane grond en lage strokenbouw. Het schoolgebouwtje dat hier oorspronkelijk stond is gesloopt maar de nieuwbouw is een voortzetting van de paviljoen-architectuur. De doelgroep is weinig buiten de deur en grotendeels overdag thuis aanwezig, en de gevels spelen daar met grote glaspartijen op in door veel contact met de omgeving te bieden. Het kavel ligt aan twee zijden aan een straat, aan twee zijden aan het park en de gevels spelen daar op in. Er is in 3 bouwlagen gebouwd, zodat het gebouw als object blijft werken en niet als bouwblok. Het project is al met al een subtiele vorm van inbreiding, waarbij respect is voor het bestaande en verlevendiging van het maaiveld ontstaat.

De paviljoen-gedachte is als volgt uitgewerkt: duidelijke vloerranden worden ingevuld met penanten van donker metselwerk (buitenschil) of hout (binnenschil). De kleuren van het gebouw zijn rustig gehouden. Het volume presenteert zich als eenheid maar mede door de verspringende balkons is elke woninggevel verschillend. Dit zorgt voor afwisseling terwijl het gebouw toch als een autonome eenheid in het park staat. Door toepassing van een plint op 50 cm boven maaiveld en maaiveldbalkons in plaats van tuintjes wordt verrommeling rond het gebouw voorkomen en bovendien wordt het uitzicht en gevoel van veiligheid voor bewoners van de begane grond vergroot.

De woningen hebben grote glasvlakken tot op vloerniveau, zodat ook vanuit een (rol)stoel contact met de straat mogelijk is. Er komt daardoor veel licht binnen. De balkons zijn geplaatst voor de slaapkamer zodat er vanuit de woonkamer vrij zicht is.

De organisatie van het gebouw is lineair, er is een brede middencorridor waar ruimte is voor sociaal leven en waar scootmobielen geparkeerd kunnen worden. De middencorridor is voorzien van twee lichthoven die een duidelijke bijdrage leveren aan de verblijfskwaliteit. Per verdieping is een accentkleur gekozen om de herkenbaarheid en oriëntatie in het gebouw te vergroten. Aangezien de doelgroep veelal de lift zal gebruiken is er geen centrale hoofdtrap maar twee glazen trappenhuizen op de uiteinden van de corridor. De keukens van de woning hebben met een raam contact met deze binnenstraat en vice versa.

In de woningen is de slaapkamer met een dubbele schuifdeur te koppelen aan de woonkamer en door de woningen kan volledig met een tillift of brancard bewogen worden. De badkamers zijn bereikbaar vanuit de hal en de slaapkamer en zijn groot genoeg voor rolstoelgebruikers. Daarnaast kan indien nodig ook met een tillift of brancard gewerkt worden in de badkamer als de wasmachine vanuit de badkamer verplaatst wordt naar de inpandige berging. Deze keuzes gaan dus verder dan 'rolstoelvriendelijk'. Bij het ontwerpen viel ons op dat er geen duidelijke ontwerpcriteria zijn voor een dergelijke generieke (anticiperende) oplossing, maar wel per zorgdiscipline. Er kan door de generieke keuze tot in een laat levensstadium allerlei vormen van zorg verleend worden in de eigen woning, georganiseerd vanuit het nabijgelegen zorgcentrum Torendael.

Wij willen met dit ontwerp de wens van de opdrachtgever PuurZuid uitdrukken dat hoge woonkwaliteit ook voor deze doelgroep mogelijk is.

Terug naar overzicht